فهرست آلبوم

در مجموع 15 آلبوم

نمایش در هر صفحه
تحویل چمدان ها زائران جهت ارسال به فرودگاه امام خمینی (ره)
ایجاد شده در 2014-09-17
تحویل چمدان ها زائران جهت ارسال به فرودگاه امام خمینی (ره)
10 تصویر عمومی
دوازدهمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-09-12
دوازدهمین جلسه توجیهی حج93
33 تصویر عمومی
یازدهمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-09-07
یازدهمین جلسه توجیهی حج93
5 تصویر عمومی
اردوی یک روزه آموزشی قم و جمکران
ایجاد شده در 2014-09-02
اردوی یک روزه آموزشی قم و جمکران
39 تصویر عمومی
همایش متمرکز حج تمتع در استادیوم آزادی
ایجاد شده در 2014-08-24
همایش متمرکز حج تمتع در استادیوم آزادی
14 تصویر عمومی
جناب سرهنگ استیری-چلسه نهم
ایجاد شده در 2014-08-19
جناب سرهنگ استیری-چلسه نهم
6 تصویر عمومی
نهمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-08-15
نهمین جلسه توجیهی حج93
38 تصویر عمومی
هشتمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-08-08
هشتمین جلسه توجیهی حج93
24 تصویر عمومی
هفتمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-07-13
هفتمین جلسه توجیهی حج93
43 تصویر عمومی
ششمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-06-30
ششمین جلسه توجیهی حج93
9 تصویر عمومی
پنجمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-06-22
پنجمین جلسه توجیهی حج93
12 تصویر عمومی
چهارمین جلسه توجیهی حج93
ایجاد شده در 2014-05-31
چهارمین جلسه توجیهی حج93
14 تصویر عمومی
1 2 بعدی> (2 صفحه)