فهرست آلبوم

در مجموع 26 آلبوم

نمایش در هر صفحه
اولین جلسه آموزشی و توجیهی زائران-960305
ایجاد شده در 2017-05-30
اولین جلسه آموزشی و توجیهی زائران-960305
10 تصویر عمومی
ثبت نام حج تمتع96
ایجاد شده در 2017-05-25
ثبت نام حج تمتع96
11 تصویر عمومی
دومین گردهمایی زائران حج تمتع 93 - امام زاده آقا علی عباس (ع)
ایجاد شده در 2015-01-29
دومین گردهمایی زائران حج تمتع 93 - امام زاده آقا علی عباس (ع)
18 تصویر عمومی
سفر کاروان عمره 93/10/17
ایجاد شده در 2015-01-22
سفر کاروان عمره 93/10/17
24 تصویر عمومی
گردهمایی حجاج کاروان
ایجاد شده در 2015-01-05
گردهمایی حجاج کاروان
51 تصویر عمومی
جلسه اول آموزشی عمره مفرده اعزام 93/10/17
ایجاد شده در 2014-12-19
جلسه اول آموزشی عمره مفرده اعزام 93/10/17
13 تصویر عمومی
سری پنجم تصاویر حج تمتع93
ایجاد شده در 2014-10-23
سری پنجم تصاویر حج تمتع93
23 تصویر عمومی
سری چهارم تصاویر حج تمتع93
ایجاد شده در 2014-10-20
سری چهارم تصاویر حج تمتع93
34 تصویر عمومی
سری سوم تصاویر حج تمتع93
ایجاد شده در 2014-10-15
سری سوم تصاویر حج تمتع93
7 تصویر عمومی
سری دوم تصاویر حج تمتع93
ایجاد شده در 2014-09-24
سری دوم تصاویر حج تمتع93
8 تصویر عمومی
سری اول تصاویر حج تمتع93
ایجاد شده در 2014-09-20
سری اول تصاویر حج تمتع93
11 تصویر عمومی
تحویل چمدان ها زائران جهت ارسال به فرودگاه امام خمینی (ره)
ایجاد شده در 2014-09-17
تحویل چمدان ها زائران جهت ارسال به فرودگاه امام خمینی (ره)
10 تصویر عمومی
1 2 3 بعدی> (3 صفحه)